Doanh nghiệp được ươm tạo

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vuon uom doanh nghiep soc trang
 

Lượt truy cập

Văn phòng Vườn ươm

 
Ông Nguyễn Phi Hải
Giám đốc Vườn ươm
Email: nguyenphihai@soctrangsme.vn

 ĐT: 0908 946 000

 
Bà Trần Tú Trân
Cán bộ hỗ trợ
Email: trantutran@soctrangsme.vn

 ĐT: 01695 310 621

Bà Phan Thị Ngọc Lành
Cán bộ giám sát
Email: phanthingoclanh@soctrangsme.vn

 ĐT: 0987403703

Bà Mã Thị Minh Tâm
Cán bộ hỗ trợ
Email: mathiminhtam@soctrangsme.vn

 ĐT: 0983 077 677

Từ khóa Google:
Văn phòng vườn ươm

Liên kết website