Doanh nghiệp được ươm tạo

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vuon uom doanh nghiep soc trang
 

Lượt truy cập

Tài liệu

Hình thành và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam

- Tác giả: Hồ Sỹ Hùng

- Năm xuất bản: 2009

- Từ khóa: Vườn ươm doanh nghiệp, Hình thành, Phát triển, Giải  pháp, Việt Nam

Phân tích thực trạng và đánh giá nhu cầu tham gia vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Trường Đại học Cần Thơ

- Tác giả: Lê Nguyễn Đoan Khôi

- Năm xuất bản: 2015

- Từ khóa: Vườn ươm doanh nghiệp, Doanh nghiệp công nghệ, Đại học Cần Thơ

Overview Of Business Incubators And University Business Incubators

- Nhan đề : Tổng quan về vườn ươm doanh nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp đại học

- Tác giả: Hoàng Văn Hải

- Năm xuất bản: 2013

- Từ khóa: Doanh nghiệp, Đại học, Vườn ươm

Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

- Tác giả: Nguyễn Phú Quốc

- Năm xuất bản: 2001

- Từ khóa: Kinh tế, Kinh doanh

Tài liệu lập kế hoạch kinh doanh

- Tác giả: Bùi Minh Giáp, Đỗ Thị Kim Hảo

- Năm xuất bản: 2007

- Nhà Xuất bản: Qũy Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Từ khóa: Kinh doanh, Lập kế hoạch, Doanh nghiệp

Giáo trình kế hoạch kinh doanh

- Tác giả: Bùi Đức Tuân

- Năm xuất bản: 2005

- Nhà Xuất bản: Lao động - Xã hội

- Từ khóa: Kinh doanh, Lập kế hoạch, Kinh tế Quốc dân

 

Từ khóa Google:
Tài liệu

Liên kết website