Doanh nghiệp được ươm tạo

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vuon uom doanh nghiep soc trang
 

Lượt truy cập

Quy trình ươm tạo

Một số từ viết tắt trong quy trình:

- Doanh nghiệp: Bao gồm các loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn,…), hộ kinh doanh và nhóm khởi nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng
- BQLDA: Ban Quản lý Dự án
- DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

- HĐCV : Hội đồng cố vấn

- KHKD: Kế hoạch kinh doanh

 

 

- Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đăng ký tham gia theo mẫu 

- Đánh giá sơ bộ ý tưởng.

-HĐCV thẩm định đánh giá và chấm điểm các ý tưởng.

   
 
- Trao chứng nhận và ký Thỏa thuận Tiền ươm tạo. 
- Đánh giá thực trạng hoạt động của DN.
- Hỗ trợ DN xây dựng KHKD và KH giải ngân vốn hạt giống (VHG).
- Xây dựng KH ươm tạo DN.
-DN trình bày KHKD và KH giải ngân VHG trước HĐCV.
 
 
   
 
- Ký kết Hợp đồng ươm tạo.
- Thực hiện các hoạt động ươm tạo DN.
- DN thực hiện các báo cáo và VƯ đánh giá theo định kỳ.
- Xét tốt nghiệp dựa trên việc DN hoàn thành các hoạt động trong KH kinh doanh và KH ươm tạo.
 
 
   
 
- Hỗ trợ sau ươm tạo cho các doanh nghiệp đã tốt nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng  các dịch vụ hỗ trợ (có tính phí) do VƯ cung cấp.
   

 

Từ khóa Google:
Quy trình ươm tạo

Liên kết website